Regulament ediția XXII
Calendarul salonului:

Etapa 1. Perioada de înscriere: 09 martie – 19 aprilie 2018
Fotografiile pot fi înscrise prin intermediul site-ului www.snft.ro unde vă puteți crea un cont de utilizator. Înscrierea fotografiilor va lua sfârșit în data de 19 aprilie 2018, ora 23.59.

Etapa 2. Prejurizare: 20-23 aprilie 2018
Un juriu de specialitate va selecta 100 de fotografii, care vor fi expuse în cadrul Salonului Național de Fotografie Turistică de la Forumul Internațional pentru Turismul Responsabil.

Etapa 3. Jurizarea și centralizarea voturilor publicului: 24-26 aprilie 2018
Juriul va aprecia cele 100 de fotografii selectate pentru noutate, creativitate, originalitate și valoare artistică. Membrii juriului vor vota lucrările înscrise, separat pe fiecare secțiune, fără a cunoaște numele lucrării sau al autorului. Se vor acorda note de la 1 la 10 pentru fiecare lucrare în parte.
„Premiul publicului” va fi acordat în urma votului on-line pe site-ul www.snft.ro. Votul publicului va începe și se va desfășura în aceeași perioadă ca și jurizarea, respectiv 24-26 aprilie 2018.
Deciziile juriului sunt incontestabile.

Etapa 4. Afișarea rezultatelor pe site-ul www.snft.ro: 27 aprilie 2018

Etapa 5. Vernisajul și festivitatea de premiere a câștigătorilor
Evenimentele vor avea loc în data de 10 mai 2018 în București.
Mai multe detalii urmează a fi anunțate

Etapa 6. Expoziția Salonului Național de Fotografie Turistică
Expoziția va avea loc în cadrul Forumului Internațional pentru Turismul Responsabil, în perioada 10-11 mai 2018.
Mai multe detalii urmează a fi anunțate.

Condiții de participare:

1. înscrierile candidaților la concurs se realizează prin creearea unui cont de utilizator pe site-ul www.snft.ro. Prin crearea contului participanții își exprimă acordul expres pentru respectarea termenilor și conditiilor prezentului regulament;
2. participanții pot încărca maxim 5 fotografii pentru fiecare categorie din concurs. Acestea pot fi alb/negru sau color în format digital (.jpg cu dimensiunea de minim 2000 de pixeli latura mare) și să nu depășească dimensiunea de 10MB;

3. participanții trebuie să denumească fotografiile pentru a nu fi descalificați din concurs. Denumirea trebuie să includă minim locul în care a fost făcută fotografia și, după caz, denumirea obiectivului, a evenimentului, obiectului din fotografie;

4. toate lucrările încărcate vor fi considerate ca aparținând autorilor respectivi, care, prin transmiterea acestora, vor atesta faptul că le aparțin;

5. prin înscrierea în concurs, autorii pozelor consimt, în mod expres, că cesionează, în favoarea organizatorului și a terților afiliați lui, dreptul de a utiliza, valorifica și/sau modifica respectiva/respectivele fotografie(i) în cadrul publicațiilor sale, fără a condiționa în vreun fel exploatarea ei/lor comercială ulterioară de către autorul lucrării (online, print etc.). Durata cesiunii este pe perioada maximă prevazută de legea drepturilor de autor. Autorii vor rămâne în continuare proprietarii operelor lor;

6. organizatorii nu răspund în niciun fel pentru eventualele încălcări de către participanți a dispozițiilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor;

7. pentru a putea fi înscrise în concurs, fotografiile trebuie să nu mai fi fost înscrise într-un alt concurs similar de fotografie;

8. prin participarea la concurs, autorul garantează în mod expres că pe perioada derulării concursului și până la finalizarea lui, nu va publica respectivele poze în nicio altă parte sau pe niciun alt mediu de comunicare și expunere (online, print etc.);

9. nu sunt admise manipulările fotografiei prin introducerea, eliminarea, clonarea, rearanjarea unor elemente din cadrul fotografic. Sunt permise recadrarea, corecțiile de iluminare, corecții de contrast, remedierea defectelor (zgârieturi sau puncte pe imagine), restabilirea unei cromatici naturale, corecția perspectivei, sau alte prelucrări care ajută la redarea imaginii originale;

10. participanții trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani.

Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile care nu respectă tema centrală a salonului;
Organizatorii nu răspund pentru deteriorarea fotografiilor survenită în timpul transmiterii lor;
Fotografiile înscrise în concurs vor putea fi utilizate și reproduse de către organizatori, reproducerile devenind proprietatea acestora, cu menționarea numelui autorului;
Nerespectarea uneia dintre condițiile mai sus menționate atrage după sine descalificarea concurentului sau a lucrării respective;
Prin trimiterea lucrărilor se presupune că participanții au acceptat integral regulamentul concursului;

Juriul
Urmează a fi anunțat în cel mai scurt timp.

Premii:
Premiile urmează a fi anunțate.

Categoriile de premii pentru Salonul National de Fotografie Turistica sunt:
MARELE PREMIU
PREMIUL PUBLICULUI
PREMIUL I (pentru fiecare categorie)
PREMIUL II (pentru fiecare categorie de concurs)
PREMIUL III (pentru fiecare categorie de concurs)

Câștigătorul Marelui Premiu va fi de asemenea invitat să își prezinte lucrările într-o expoziție personală în cadrul ediției următoare a Salonului Național de Fotografie Turistică.
Premiile nu sunt transmisibile și nici nu se poate primi contravaloarea lor în bani.
Premiile vor fi ridicate de către câștigători sau reprezentanți ai acestora (cu împuternicire) în cadrul festivității de premiere. Premiile nu pot fi livrate la domiciliul câștigătorilor, pot fi ridicate numai în cadrul festivității.
Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru premiile nerevendicate în cadrul Festivității de premiere.